Testa dig själv - som att ta tempen!

Egentester - viktig komplettering 

Insikten om hur värdefullt det är att ha kontroll på sin hälsa har ökat drastiskt på senare tid, i takt med att kunskapen om riskerna med rökning, övervikt, felaktig kost, för lite motion och ärftlighet med mera har ökat.

Även tillgänglighet till vård, liksom samhällsituationen förändras, och det är viktigt att förstå och följa med i nytänkande och alternativa lösningar. Intresset för diagnostiska självtester har därför ökat och är nu en av de snabbast växande marknaderna för närvarande. Tillväxten är ca 10–15% per år globalt sett, och förväntas växa i samma takt de närmaste fem åren, med starkast tillväxt på den nordiska marknaden.

Att själv kunna testa sitt hälsotillstånd i hemmet, med enkla självtester, är egentligen bara en naturlig fortsättning på febertermometern. Genom att själv kunna kontrollera sin hälsa kan man besparas obehagliga överraskningar och försäkras att vård och behandling ges i tid.

Gamp Medical AB är ett svenskt ISO certifierat bolag som utvecklar och distribuerar självtester som är väldokumenterade, tillförlitliga och med godkänd CE märkning. Gamp Medical erbjuder en bred portfölj av tester under konceptet ”Kontroll på Hälsan”. Samtliga tester är väldokumenterade, CE märkta och med en hög tillförlitlighet på 94–99 procent.

Testerna säljs för närvarande i Sverige och Norge, men kommer inom en snar framtid även finnas till försäljning i Danmark och Finland. Stor vikt läggs vid kvalitetskontroll och utveckling av nya tester, produkterna är av högsta kvalitet och har samma standard och tillförlitlighet som de som används inom den professionella vården. För närvarande finns följande tester på marknaden:

Kolesteroltest

 Över hälften av alla vuxna i Sverige har förhöjt kolesterolvärde. Det finns ett samband mellan höga kolesterolvärden och risken att drabbas av högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag. Självtestet för kolesterol är ett enkelt, tillförlitligt screening test som mäter det totala kolesterolvärdet.

Det kräver inga instrument och resultatet avläses efter endast tre minuter, med en tillförlitlighet på 94,4 procent. Om resultatet påvisar ett högt kolesterolvärde krävs ytterligare utredning hos en läkare. Testet kan köpas receptfritt på Apoteket.

Mage- och tarmtest

 Cirka 5 000 personer insjuknar varje år i tjock- och ändtarmscancer, i stort sett lika många som i bröst- respektive prostatacancer. Självtestet upptäcker eventuellt dolt blod i avföringen, vilket kan vara symptom på sjukdomar såsom tjock- och ändtarmscancer, tjocktarmskatarr eller hemorrojder. Med Gamp Medicals självtest kan du tidigt upptäcka eventuella symptom som kräver ytterligare medicinsk kontroll. Testet är det samma som används inom vården men kan nu köpas receptfritt på Apoteket. Det går lätt och är bekvämt att göra hemma, det kräver inga dietrestriktioner och är lätt att hantera. Svar ges inom 2–3 minuter, med en säkerhet på 99 procent.

Bröstundersökningstest

 Varje dag får cirka 15 till 20 svenska kvinnor veta att de har bröstcancer, sammanlagt är det mellan 6 500–7 000 fall varje år. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Bland dem som upptäcker sjukdomen tidigt botas så många som
85 procent helt och hållet.

Nästan 3 av 4 bröstcancerfall upptäcks genom egenundersökning. Självundersökning är i och med detta något läkare starkt rekommenderar.

Det är viktigt för en kvinna att lära känna sina bröst så att hon tidigt upptäcker om nya knölar dyker upp. Undersökningen bör därför genomföras kontinuerligt, helst en gång i månaden. 8 av 10 knölar är ofarliga, men om man upptäcker en knöl skall man alltid uppsöka läkare.
Bröstundersökningstestet Aware gör att friktionen mellan fingrar och bröst minskar tack vare produktens specialpreparerade latexväggar med fyllning av silikon. Produkten gör det lättare att känna eventuella knölar i brösten och man kan därmed på ett tidigare stadium upptäcka eventuella förändringar.

Ägglossningstest

 Gamp Medicals ägglossningstest är till för att kunna optimera chansen att bli gravid. Ägglossningstestet har blivit ett sätt att hjälpa dem med fertilitetsproblem att pricka in befruktningstillfällen utan att ta hjälp från läkare. Testet har en säkerhet på 99 procent.

Graviditetstest

Ett snabbt och tillförlitligt test, för påvisande av hormonet HCG (humant chorionic gonadotropin) i urin. Testet kan redan första dagen efter utebliven menstruation fastställa en eventuell graviditet. Idag är det ytterst få som går till läkaren för att ta reda på om de är gravida, man räknar med att varje fertil kvinna i Sverige i genomsnitt använder tre graviditetstest under en livstid. Testet är 99 procent säkert.

 

Det är viktigt att vara medveten om att självtester ska användas som komplement till den existerande sjukvården och aldrig ersätta ett läkarbesök. Självtester bidrar till att rätt behandling sätts in samt gör det möjligt att upptäcka ett eventuellt sjukdomstillstånd i tid.

Läs mer på www.gampmedical.se

 

Att själv kunna testa sitt hälsotillstånd i hemmet, med enkla självtester, är egentligen bara en naturlig fortsättning på febertermometern.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520