Tandvårdsreformen - vad innebär det?

Tandvårdsreform 2008

Den 1 juli 2008 genomförde regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. Detta innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor vartannat år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre. Syftet är att bidraget ska användas för undersökningar och förebyggande tandvård eller till abonnemangstandvård.

Tandvårdsersättning

Den nya tandvårdsförsäkringen ger också ett bättre skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent, och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

Dagens högkostnadsskydd för patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya tandvårdsstödet.

Den nya försäkringen innebär också att du som patient kommer att ha möjlighet att få bättre information om din tandhälsa och jämföra priser.

  • Du som patient ska få skriftliga prisuppgifter.
  • Försäkringskassan ska utveckla en prisjämförelsetjänst för tandvård på Internet som ska göra det enklare att jämföra kostnader mellan olika tandläkare.
  • Du ska få information om din tandhälsa genom undersökningsprotokoll och behandlingsplan.

Referenspriserna ska fungera som jämförelsepriser och ge dig vägledning om prissättningen i tandvården.

Så här sammanfattar Eva Darlington, innehavare av tandkliniken NiceSmile i Stockholm.

Det generella tandvårdstödet i Sverige består av två delar. Det ena är en tandvårdscheck från Försäkringskassan som är på 150 eller 300 kronor per år, beroende på hur gammal man är.

Det andra är ett högkostnadsskydd som träder i kraft när behandlingen överstiger 3 000 kronor.

För behandlingar mellan 3 000 och 15 000 kronor får patienterna betala halva kostnaden för behandlingen. Behandlingar upp till 3 000 kronor får patienterna bekosta helt ur egen kassa.

Tanken är att patienten ska använda checken till förebyggande tandvård, men den kan också användas till en undersökning, för att laga ett hål eller till ett större ingrepp. Man kan också spara checken från ett år till ett annat. Vid en första undersökning ska patienten alltid informeras om planerade behandlingar, kostnader och få en redovisning på kvitto.

Behandlingarna baseras på referensprislistan, som i sin tur baseras på genomsnittliga tandvårdskostnader i landet. Dessa är ofta lågt satta och tandläkaren har rätt att ta ut vilket pris han vill. Patienten betalar mellanskillnaden själv.

Det ska däremot gå att jämföra tandläkarnas olika priser mycket enklare än tidigare via försäkringskassan.

Samtidigt som tandvårdsreformen införs, inför även Försäkringskassan ett nytt nationellt dataregister där tandläkarna är skyldiga att rapportera in sina uppgifter om vilken behandling en patient har fått, och vad patienten har betalat.

- Det betyder större valfrihet. Patienten kan lättare välja att gå från en tandläkare till en annan jämfört med hur det har varit tidigare.

Reformen gäller endast till en liten del även estetisk tandvård, det som innebär att man vill mer med sin mun än att det ska gå att tugga med tänderna och inte göra ont.

Den estetiska tandvården ska helt enkelt bidra till patientens utseende på ett naturligt och trevligt sätt. Som regel ingår det inte i det nya tandvårdsstödet. Undantag finns dock, till exempel om tänderna är mycket missfärgade. Då kan man behandla patienten med en blekbehandling. Denna behandling kallas non-invasiv och med vanliga ord innebär det att man inte använder borren. En blekning är en kemisk process .

Är bettet mycket ”nergnagt” och slitet kan man också få hjälp via försäkringen. Många storstadsmänniskor använder många timmar varje dag att slita på sina tänder. Är större delen av tanden fylld med fula missfärgade lagningar går det att få hjälp med att ersätta dessa med exempelvis porslin.

Nya rutiner för reformen har initierats, investeringar i nya datorer för digital röntgen samt nya digitala kameror för att som klinik kunna vara i fas med de förutsättningar som det nya tandvårdsstödet sker.

Nu är det nämligen så att det är tandläkaren som tillsammans med kunden avgör hela behandlingen. Då ska det finnas röntgenmodeller samt ” före foton” och kostnadsförslag tillgängliga om försäkringskassan i efterhand vill gå in och genom dokumentation kontrollera att behandlingen är motiverad.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520