Svenska kvinnor mår allt sämre

Kvinnor äter mer och mer lugnande medel

Konsumtionen av ångestdämpande och antidepressiva medel fortsätter att öka. Och det är kvinnorna som är de stora konsumenterna, vi äter nästan dubbelt så mycket som männen.

Mer än var femte svensk, 22 procent, anser sig lida av stark oro och ångest
och förbrukningen av lugnande medel och antidepressiva mediciner har nära nog fördubblats de senaste tio åren. Resultaten kommer från en ny enkätstudie, genomförd av SBC.

Hos kvinnor har förbrukningen av antidepressiva mediciner ökat med 35 procent sedan år 2000. Lugnande medel har ökat med 8 procent. Men också hos männen har, även om de totalt sett ligger betydligt under kvinnoförbrukningen, förskrivningen ökat rejält, där ligger ökningen av antidepressiva på 37 procent sedan år 2000.

Oroliga män har uppemot 50 procents ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, medan det för kvinnor trefaldigar sannolikheten för självmordsförsök. Den ökande oron ökar risken för alltför tidig död mer än vad både rökning, långvarig sjukdom och låg utbildning gör. Nu riskerar oron att bli ett hot mot folkhälsan.

Totalt har förbrukningen av anti-depressiva mediciner i hela landet ökat med 36 procent sedan år 2000. Det är stora skillnader mellan landets olika län och delar. Statistiken gäller sålda receptutskrivna mediciner från två olika grupper:

  • Neuroleptika, lugnande medel som Sobril och traditionella sömnmedel
  • Antidepressiva mediciner, där moderna SSRI preparat som t ex Cipramil ingår.

Ökningen fortsätter inom båda grupperna även om själva ökningstakten har minskat i procent när det gäller antidepressiva mediciner. Undersökningen ger inte besked om läkemedlen förskrivs till flera personer eller om samma personer förbrukar mer.

Ta din oro på allvar, ju snabbare du tar tag i problemen desto större är chansen att kunna må bra igen. Och sök vård, om oron är svår och lång-varig hindrar den dig i vardagen.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520