Se upp för bältrosen - den bör medicineras genast

Bältros, eller herpes zoster som det heter på fackspråk, är en vanligt förekommande virussjukdom som orsakas av ett herpesvirus som heter varicella zoster.

Det är ovanligt att yngre människor får bältros, men ju äldre desto vanligare.

Sjukdomsförlopp

Bältros börjar med smärta i det område där utslag senare uppträder. Smärtan kan pågå i flera dagar utan att några hudutslag syns. Det är mycket svårt att i det här stadiet inse att smärtan beror på bältros, det är lätt att misstänka andra orsaker.

Så snart hudutslagen kommer, först i form av rodnad, därefter tätt sittande röda knottror och sedan de typiska vätskefyllda blåsorna, är det lättare att se att det är bältrosen som orsakat smärtan.

Utslagen som ser ut som vattkoppsblåsor, uppträder inom ett avgränsat område och är begränsade till ena kroppshalvan, vanligen på ena sidan av bålen. Det är också ganska vanligt att bältros sätter sig i ena ansiktshalvan. Andra delar av kroppen kan också drabbas, men det är mera ovanligt.

Hudutslag och blåsor kvarstår i 2-3 veckor varefter det bildas sårskorpor som faller av efter hand som huden läks. Det tar ungefär fem veckor från det man insjuknat till dess att huden läkts helt.

Det mest besvärande för bältrospatienter är många gånger den intensiva smärtan. Smärtan beror på att när virus tar sig från nervknutorna och ut till huden uppstår skador på nerverna. Smärtan som är olika stark hos individerna är mest intensiv i början av sjukdomen och den klingar av successivt allt eftersom blåsorna läker ut. Hos en del patienter kan dock smärtan kvarstå lång tid efter det att infektionen läkt ut. Andra symptom som kan uppkomma vid bältros är huvudvärk, illamående kräkningar och feber.

Hur uppstår bältros?

Första gången vi råkar ut för viruset blir vi sjuka i vattkoppor. Efter vattenkoppsinfektionen stannar virus kvar och lägger sig vilande i nervknutor som finns i ryggraden. Vi märker ingenting förrän den dag viruset vaknar, vandrar längs nervbanorna och förökar sig. Oftast beror det på ett tillfälligt försvagat immunförsvar vilket inte är ovanligt när man blir lite äldre. Man kan alltså bara få bältros om man haft vattkoppor som barn. Det är mycket ovanligt att man drabbas av bältros mer än en gång.

Smitta utifrån kan vanligtvis inte orsaka bältros och bältros smittar vanligtvis inte personer emellan. Men en person med bältros kan smitta en som inte haft vattenkoppor till att få just vattkoppor.

Bältros i ansiktet? Sök hjälp genast!

Om bältrosen sätter sig i ansiktet och framförallt i ögat är det viktigt att söka hjälp så snabbt som möjligt. Det finns risk för att ögat och synen kan skadas av infektionen och därför ska behandlingen påbörjas så tidigt som möjligt - helst inom 72 timmar.

Tidigt insatt behandling minskar också risken för att man ska få långvariga problem med kvarstående smärta.

Det är alltså viktigt att söka hjälp snabbt. Det är tyvärr många som lever i tron att det inte finns någon hjälp mot bältros men så är alltså inte fallet. Det vanligaste medlet heter acyklovir.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520