Rosenmetoden - avspänning genom beröring

Rosenmetoden läser vi ofta om - men vad är det?

Rosenmetoden är en avspännings- och beröringsmetod som syftar till att lösa upp spänningar i kroppen. Det handlar oftast om muskler som är kroniskt spända utan att utföra något arbete, d.v.s. spänningar som vi många gånger är omedvetna om. För att hålla borta obehagliga upplevelser och känslor, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron, ”håller vi ihop oss” och spänner våra muskler. Marion Rosen, tysk-amerikansk sjukgymnast och metodens grundare, kallar dessa kroniska muskelspänningar för ”Barriärer mot att leva”. Spända muskler begränsar vår andning, blodcirkulationen försämras och vi ödslar massor av energi.

Genom Rosenmetodens lyhörda, djupgående beröring blir det möjligt att lösa upp spänningar i kroppen så att klienten kan få tillgång till mer av sin inneboende potential och livskraft.

– Det är min förvissning att det i varje människa, under alla muskelspänningar, försvar och smärtor, finns något vackert och kärleksfullt som längtar efter att få komma till uttryck, menar Anna Mattsson, Certifierad Rosenterapeut bosatt i Göteborg.

Människor som går och får behandlingar med Rosenmetoden upplever dels rent kroppsliga effekter som att de får mindre ont, blir mindre stressade och att de sover bättre på nätterna, men det verkar också som att beröringen startar andra, mer djupgående processer.
Ibland händer det t.ex. att människor får insikter som hjälper de att försonas med något svårt i det förflutna, välja väg i livet eller att kanske våga ta större plats i sociala sammanhang.

– Jag tror att det handlar om att den djupa avspänning, som denna speciella typ av beröring ger, tillåter klienten att komma i kontakt med sig själv på ett djupare plan. När omvärldens brus tystnar får vi möjlighet att lyssna till vår egen inre röst. Då är det lättare att förstå vad vi behöver och åt vilket håll vi ska gå, säger Anna.

I Annas eget liv har mötet med Rosenmetoden och de insikter som hon har fått om sig själv och sin kropp genom metoden bidragit till en total yrkesmässig omorientering. Hon har lämnat en karriär som civilingenjör inom det privata näringslivet och ägnar sig nu helt åt rosenterapi.

 

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520