Osteoporos - nya riktlinjer från socialstyrelsen

Äntligen kommer en av våra mest lågprioriterade kvinnosjukdommar förhoppningsvis att uppmärksammas bättre och behandlas mer, nu när socialstyrelsen har presenterat de nya riktlinjer kring behandling av osteoporos, benskörhet.

Vi i Sverige ligger i den absoluta världstoppen när det gäller osteoporosrelaterade frakturer. Varje år inträffar 70 000 frakturer hos bensköra svenskar, 18 000 av dessa är höftfrakturer. Varannan kvinna och var femte man riskerar att drabbas. Detta innebär en stor samhällsekonomisk utgift. Kostanden för osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer är idag ca 5 miljarder kronor varje år! Och antalet frakturer ökar dramatiskt i takt med att vi blir fler äldre i samhället.

Men det orsakar också ett stort lidande för patienterna. Bara hälften av de som opereras återfår sin ursprungliga rörelseförmåga. 20 procent av alla opererade kvinnor och 30 procent av männen dör inom ett år efter operationen på grund av de stora påfrestningarna man utsätts för med operation och infektionsrisk med mera.

Osteoporos är idag en lågprioriterad kvinnosjukdom mycket vanlig hos kvinnor efter klimakteriet. Ett i många fall dolt problem som är både underdiagnostiserat och underbehandlat. Det råder stor okunskap om behandling och att det numer faktiskt finns läkemedel med stor effektivitet och få biverkningar. Det är dessutom läkemedel där patentet gått ut vilket betyder att de är mycket billiga. Det skulle alltså i många fall både enkelt och billigt gå att stoppa de skelettskador med påföljande smärta, funktionshinder, invalidisering och nedsatt livskvalitet som påföljd, som drabbar så många svenskar idag.

Extra viktigt är att fånga upp de personer som redan haft fraktur. Det är här vi måste börja förbättringsarbetet inom osteoporosvården. Idag är det mindre än 14 procent av dessa som får läkemedel som kan förhindra nya frakturer, siffran borde vara mycket högre och vi ser fram emot att de nya riktlinjerna medverkar till detta.

Om du drabbas av en hjärtinfarkt kommer du in på en akut behandling. Samma sak när du får en fraktur. Men sedan upphör likheterna. Medan hjärtinfarktspatienten noggrant följs upp, medicineras och rehabiliteras, erbjuds den som fått en kota i sin rygg förstörd inte per automatik någon uppföljningsbehandling för att förhindra fler frakturer. Trots att risken för en ny fraktur är flerfaldigad. Det förekommer kedjor på somliga sjukhus där frakturpatienter alltid skickas på bentäthetsmätning. Men i andra regioner har man inte ens en mätutrustning. Mer än hälften av alla ortopedkliniker har idag inte en systematisk process där alla frakturpatienter bedöms avseende risken för nya frakturer eller undersöks med bentäthetsmätning. Detta borde vara en självklarhet.

Redan 2004 mättes i en studie vid Lunds universitetssjukhus bentätheten hos alla patienter mellan 50 och 75 år som kommit för benbrott. Bara knappt 15 procent hade normal bentäthet. Fyra av tio led av osteoporos, fem av tio hade begynnande. Det visar vilket otroligt mörkertal vi har när det gäller benskörhet.

I de nya riktlinjerna fastslås att alla patienter som haft en fraktur och som bedöms ligga i riskzonen för en ny ska utredas. Det är ett första steg på vägen att nu ta itu med vad som hittills varit en i grunden oacceptabel praxis! Följs de nya riktlinjerna kommer många svenska kvinnor att besparas stort lidande. Och såväl kommuner som landsting kommer att på sikt spara in stora summor.

 

Mattias Lorentzon

Geriatriker och docent vid osteoporosmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt vid Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska akademin, Göteborg. Ordförande i Svenska Osteoporossällskapet

Kristina Åkesson

Ortoped och professor vid osteoporosmottagningen, Skånes Universitetssjukhus Malmö, samt Enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning Lund Universitet. Ordförande för ”Capture the Fracture” ett internationellt initiativ för att förebygga nästa fraktur inom International Osteoporosis Foundation.

Alexandra Charles

Ordf 1,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520