Om kampen mot att köpa läkemedel på nätet

Apropå höstens kampanj www.crimemedicine.com

Läkemedelsverket har under hösten tagit nya grepp i kampen mot nätförsäljningen av falska läkemedel genom en stor kampanj med en påhittad webbplats på nätet. Stora annonser har publicerats i dagspress och TV-reklamen har rullat.

ånga har inte riktigt förstått att annonserna handlar om reklam mot läkemedelsförsäljning på nätet och det framgår inte att läkemedelsverket är avsändare. En hel del har missförstått, och en annan stor del har halkat fel när de rullat in på nätet och fått upp adressen till en icke godkänd portal som på riktigt säljer ett stort antal läkemedel.

Men den påhittade webbplatsen, www.crimemedicine.com belyser ett stort problem, det är nämligen inte bara olagligt, det är också förenat med stora risker att handla mediciner på nätet.

50 procent av läkemedlen är förfalskade

50 procent av alla läkemedel som säljs via Internet är förfalskade. Trots det är mer än var fjärde svensk man beredd att köpa läkemedel på Internet. Och hälften av dem kan tänka sig att handla potensläkemedel visar en ny Sifoundersökning.

- Folk tycks inte inse riskerna med att köpa läkemedel över Internet. Det är skrämmande att många svenskar tror att det är privata läkare och andra sjukvårdsaktörer som ligger bakom den olaga näthandeln, när det egentligen rör sig om kriminella ligor som kränger falska preparat som kan vara mycket riskabla för hälsan, säger Hans Flodeer, säkerhetschef på Pfizer.

Vartannat piller verkningslöst

Sifo-undersökningen visar att det råder stora missuppfattningar och en utbredd okunskap om Internethandeln av läkemedel. Närmare hälften av männen, 46 procent, tror att det är läkemedelsföretagen som står bakom läkemedelsförsäljningen på Internet. Var tredje svensk man tror att det är läkare, antingen privatpraktiserande eller utländska, som ligger bakom näthandeln av läkemedel. 15 procent tror att det är privatpersoner som fått läkemedel på recept av läkare som säljer medicinerna vidare.

– Man kan få ett väldigt professionellt intryck när man tittar på diverse hemsidor för olaga läkemedelshandel. Ofta refererar de till Läkemedelsverket och FASS och sätter upp olika legitima aktörer som ”samarbetspartners”, trots att det inte finns någon ansvarig utgivare som ansvarar för att preparatet som levereras inte är hälsovådligt. Och det kan vara oerhört svårt att bedöma huruvida läkemedlet är falskt eller äkta genom att enbart titta påläkemedelsförpackningen och kartongen, säger Hans Flodeer.

Stora risker

Men merparten av de så kallade ”nät-apoteken” är inte godkända.

När man köper läkemedel från Internet finns det aldrig någon ansvarig utgivare. De läkemedel som säljs illegalt är varken kontrollerade och godkända av myndigheterna.

Största delen av de preparat som säljs i omfattande skala på nätet är förfalskningar av impotensläkemedel. Dessa produkter är tillverkade utan någon som helst kontroll.

Läkemedel som säljs illegalt kan innehålla felaktiga eller till och med giftiga substanser eller också vara helt i avsaknad av substans och därmed verkningslöst. Man har till exempel påträffat falska Viagra-tabletter som varit färgade med bläck för att få den karaktäristiska blå färgen och andra tabletter som innehållit golvpolish för att ge den rätta glansiga ytan.

Så skyddar du dig mot falska läkemedel

Vissa läkemedel, till exempel Viagra, är förenade med onödiga tabun och fånig pinsamhetsfaktor. Att köpa dessa läkemedel via Internet innebär att köparen kan vara anonym. Seriösa och väl fungerande Internetapotek har många fördelar för både säljare och köpare.

Var femte besök på akuten beror på felaktig läkemedelsanvändning

Nästan vart femte besök på sjukhusens akutmottagningar beror på felaktig läkemedelsanvändning på grund av att patienten kombinerat olika mediciner fel eller med alkohol, lånat mediciner av släktingar och vänner eller inte följt läkarens ordination.

Så här gör man för att handla säkert, lagligt och utan någon personlig kontakt:

  • I Sverige är den enda säkra källan för handel av läkemedel via Internet apoteket.se
  • Om en person vill undvika personlig kontakt vid köp av Viagra på apoteket.se är det värt att notera att det endast är det första inköpet som medför kontakt med personalen. Man kan därför köpa till exempel värktabletter eller hostmedicin vid första inköpet och därefter handla läkemedel via Apoteket utan någon personlig kontakt. På detta sätt blir inköpet säkert, kontrollerat och lagligt.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520