Om inte om vore, skulle Alla Kvinnors Hus inte behöva existera

Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Varje år ger Alla Kvinnors Hus, AKH, tusentals våldsutsatta kvinnor skydd. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och ett hälsoproblem.

Enligt världshälsoorganisationen, WHO, står våld - i krig såväl som i fred - sammantaget för ca 7 procent av alla dödsfall bland kvinnor i åldrarna 16-44 år i världen.

Nästan hälften av de kvinnor som dödas blir mördade av sin nuvarande make eller partner.

Enligt brottsförebyggande rådet, BRÅ, anmäldes i Sverige under förra året drygt 21.000 fall av misshandel eller grov misshandel mot kvinnor, och 2.100 våldtäkter. Det innebär minst 63 fall av våldsbrott mot kvinnor varje dag - detta exklusive ett okänt mörkertal.

Långt ifrån alla brott syns i brottsstatistiken, eftersom många offer inte vågar eller orkar gå till polisen.

"De två viktigaste faktorerna för viljan att anmäla våldsbrott är dels den sociala relationen mellan offer och gärningsman, dels skadans grovhet. Detta innebär till exempel att våldsbrott inom familjen blir underrapporterade i brottsstatistiken, medan så kallat gatuvåld kan antas vara relativt väl representerat i statistiken", skriver BRÅ på sin hemsida angående anmälningsbenägenheten för olika typer av brott och fortsätter:

"Valet att anmäla ett brott kan också påverkas av den allmänna synen på brottet och i vad mån brottstycken uppmärksammas av massmedier, politiker och berörda myndigheter. Av betydelse är också offrets bedömning av det bemötande och de praktiska konsekvenser i övrigt en anmälan medför samt möjligheten att gärningsmannen får en påföljd för brottet".

Detta sista stycke, på sitt torra myndighetsspråk, skvallrar om ett akut glapp mellan teori och praktik. I teorin är det förbjudet för en man att slå sin kvinna. Samhällsnormen, representerad av rättsväsendet, förbjuder honom att göra det. Gör han det ändå ska han anmälas till polisen, åtalas och dömas för det brott han har begått.

Men verkligheten ser förstås annorlunda ut. Många misshandlade kvinnor tiger.

Offrets skuld, skam och rädsla är de fundament som förövaren bygger sin makt på.

Nio anställda

På alla kvinnors hus i Stockholm arbetar nio anställda och ett hundratal frivilliga med att bekämpa våld mot kvinnor och med att hjälpa kvinnor som utsatts för detta.

Föreningen som har omkring 500 medlemmar har funnits sedan 1978 och driver också flera tjej- och kvinnojourer dit kvinnor som utsatts för våld kan ringa. Här finns också ett skyddat boende för kvinnor och barn som behöver en tillfällig fristad. Dessutom arbetar man med samtalsgrupper, feministiskt självförsvar och att hjälpa utsatta kvinnor att gå vidare, till exempel genom stödsamtal och hjälp i kontakt med polis, advokat och sociala myndigheter. Nyligen permanentades det team för våldtagna kvinnor som under tre år drivits som projekt mellan AKH och Stockholms stad.

"Vi ska ge akut hjälp, men också hjälp på vägen; vi ska ge verktyg och redskap så att de kan ordna ett bättre liv. Alla saker vi gör som hjälper, som ger hopp om att man inte ska behöva leva ett liv där man går hem och är rädd, är det legitimt att styrka," säger Lena Karlsson, ordförande i Alla Kvinnor Hus.

Kontaktinfo till AKH i Stockholm är 08-644 09 25 www.allakvinnorshus.org.

Tjej-och kvinnojourer som Alla Kvinnors Hus finns över hela landet. Du hittar dem genom ROKS, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, www.roks.se och genom Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, www.kvinnojour.com.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520