Olika sorters inkontinens

Det finns i huvudsak tre olika sorters inkontinens: överaktiv blåsa, ansträngningsinkontinens och blandinkontinens.

Överaktiv blåsa

Blåsmuskeln är för lättretad och ger nödigsignaler trots att blåsan inte är full. Detta är den största gruppen som är vanlig bland både kvinnor och män.

Innebär: Du kissar ofta, det trycker på ideligen och du lyckas inte hålla emot. Symptomen kan förekomma i kombination eller var för sig.

Drabbar: Över en halv miljon svenskar har symptomen. Var tionde kvinna över 40 år, och var fjärde över 50 år enligt en undersökning från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Symptom: Toalettbesöken är täta, det tränger på och behovet av att kissa kan komma plötsligt. Hinner inte alltid till en toalett. Går på toa mer än åtta gånger per dygn, och trots täta besök kan man känna sig kissnödig precis när man tömt blåsan. Vanligt med depression hos drabbade.

Orsak: Blåsmuskeln drar sig samman okontrollerat. Ofta är orsaken okänd, men den kan bero på neurologiska sjukdomar.

Behandling: Cirka 80 procent blir hjälpta av blåsträning och medicin. Dagens läkemedel mot överaktiv blåsa har få biverkningar. Medicinen hindrar blåsan att dra sig samman i tid och otid. Träningen ökar blåsans kapacitet, vilket minskar antalet toalettbesök.

Ansträngningsinkontinens

Muskelsystemet i bäckenbotten kan inte hålla igen runt urinröret. Musklerna har blivit uttänjda och oförmögna att hålla tätt.

Innebär: Urinröret sluter inte tätt vid fysisk ansträngning.

Drabbar: Vanligt hos kvinnor som fött barn. Övervikt, rökning, tunga lyft kan vara bidragande orsaker.

Orsak: Bristningar och uttänjd muskulatur i bäckenbotten. Kan också bero på bindvävsdefekter.

Symptom: Ofrivilligt läckage till exempel när man hoppar, springer, hostar, nyser eller lyfter något tungt.

Behandling: Träning av bäckenbottenmuskulaturen hjälper i 70 procent av fallen. En okomplicerad operation kan också vara effektiv. Upp till 80 procent av dem som opererats blir kvitt sina besvär.

Blandinkontinens

Blandinkontinens innebär att man har symptom på både överaktiv blåsa och svaga muskler i bäckenbottensystemet. Man kanske läcker vid ansträngning samtidigt som man har svårt att hinna till toaletten i tid på grund av hastigt påkommande, svårkontrollerade urinträngningar.

Innebär: En blandning av symptom på såväl ansträngningsinkontinens som överaktiv blåsa.

Behandling: Som ovanstående beskrivningar.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520