Ojämlik vård:

Fler män än kvinnor får canceroperation

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas cirka 6 000 personer. Ju tidigare behandling desto bättre prognos, men det är inte ovanligt att cancern tidigt sprider sig till levern.

 

För inte så länge sedan fanns inte så mycket behandling att erbjuda vid spridning till levern. Dödligheten var då hög, men från början av 2000-talet kan den del av levern där cancern sätter sig opereras bort och den del som finns kvar växer så småningom ut, vilket ger en betydligt bättre prognos. 40 procent av dem brukar klara sig i minst fem år, men bland dem som inte opereras är det bara några få procent som har samma överlevnad.

Men det är inte självklart att alla ges operationen trots goda resultat.

Louise Olsson, cancerforskare vid KI och Centrum för klinisk forskning i Sörmland, visar i en ny svensk studie att över hela landet blev 20 procent av männen opererade, men bara 15 procent av kvinnorna. Bland män som dessutom vårdas på ett universitetsjukhus fick 26 procent operationen. För kvinnor som vårdas på ett länssjukhus opererades endast 10 procent.

Orsaken till de skiftande siffrorna vet man inte riktigt, men det är viktigt att ta reda på för att kunna förklara de mycket stora skillnaderna, menar Louise Olsson. Misstanken stärks att för en av de mest sårbara patientgrupperna, de med spridd cancer, verkar vården göra skillnad på kön och att männen fortfarande år 2016 ges tillgång till mer avancerad vård än kvinnor.

 

Fakta om tjock- och ändtarmscancer

•  Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i                                                                              Sverige efter bröst- och prostatacancer.

•  Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män och kvinnor, ändtarmscancer något vanligare bland män.

•  Majoriteten är över 65 vid insjuknandet. Symptom är blod och/eller slem i avföringen, diarré                                 eller förstoppning, trötthet och viktminskning.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520