Nytt effektivt naturläkemedel mot inkontinens, Uretin 45+

Pumpakärnor effektiva mot åldersrelaterad inkontinens

Inkontinens är inte så kul att drabbas av, men det är bra att veta att det faktiskt finns hjälp att få.

Man kan lära sig att knipa, man kan få skolmedicinsk behandling, det finns effektiva operativa ingrepp och det sker en ständig forskning för att hitta botemedel. Och det finns också alternativa behandlingar som visar en mycket god effekt.

Den senaste behandlingen, URETIN 45+, är att extrakt av pumpakärnor, EFLA 940 i kombination med sojaextrakt, visat sig ha utmärkt effekt för att minska trängningar och inkontinensepisoder.

Kombinationen av EFLA 940 och sojaextraktet bidrar till en bättre förslutning av den övre delen av urinröret vilket minskar den åldersrelaterade urineringsproblematiken.

Två kliniska studier från Japan och en svensk pilotstudie visar goda resultat både avseende trängningar och inkontinensepisoder.

I den första japanska studien studerades effekten av PEP-preparat som innehöll extrakt av pumpakärnor och soja. Studien pågick under 6 veckors tid med 39 postmenopausala kvinnor med blandinkontinens. Resultatet visar en signifikant minskning av antalet toalettbesök och en signifikant minskning av antalet inkontinensepisoder.

I den andra japanska studien studerades effekten av PEP-preparat i avseende på inkontinensepisoder. I studien ingick 48 kvinnor med blandinkontinens och studien pågick under 6 veckor. Patientmaterialet delades i grupper med hänsyn till inkontinentepisoder och visade på en tydlig förbättring hos kvinnorna, och i gruppen med högst antal inkontinentsepisoder sytes den största förbättringen.

I den svenska pilotstudien ingick 10 kvinnor med blandinkontinens och studien pågick under 8 veckor.  Resultatet visar en markant förbättring avseende blåstömningar per dag, natt och inkontinensepisoder.  Efter 8 veckor var antalet blås- tömningar per dag normalt.  Efter totalt 12 veckor kunde man se en minskning i antalet inkontinentsepisoder och antalet blåstömningar per natt. Kvinnorna uppger att de sover bättre, känner sig säkrare samt har stor nytta av produkten. Inga biverkningar framkom i studien.

Sojaextrakt är också rikt på fytoöstrogener och i kombination med EFLA 940 ser man en förstärkt effekt.

Naturläkemedlet URETIN 45+ finns i handeln från den 18 mars 2005.

 

Vad är då inkontinens?

Den allra vanligaste formen av inkontinens är ansträngningsinkontinens. Den karakteriseras av att små portioner urin avgår ofrivilligt vid någon form av fysisk ansträngning, som när man går i trappor,  dansar, hoppar, springer, hostar eller nyser. Vanligaste orsaken är så kallad bäckenbotteninsufficiens. Arbetssituation med tunga lyft och kraftig övervikt kan vara andra orsaker.

Den näst vanligaste formen av inkontinens är trängningsinkontinens. Den innebär en ofrivillig avgång av hela blåsinnehållet i samband med en känsla av att behöva kasta vatten.  Blåsmuskeln, detrusorn, drar sig samman utan viljans kontroll. Bakgrunden till detta kan vara inflammatoriskt betingad eller en så kallad detrusorinstabilitet, med täta trängningar och ofrivillig blåstömning. Synonyma beteckningar är instabil blåsa, ohämmad blåsa, hyperton blåsa och detrusor-irritabilitet.

Den tredje typen av inkontinens är blandinkontinens, vilket är en blandning mellan trängningsinkontinens och ansträgningsinkontinens. För diagnostik fordras en genomgripande anamnes (sjukdomshistoria) och en gynekologisk – urologisk undersökning. Ibland kan en urodynamisk utredning på ett fysiologiskt laboratorium vara nödvändig.

Behandlingen för ansträngningsinkontinens är en kombination av bäckenbottengymnastik, kirurgisk och farmakologisk behandling.

För trängningskontinens och blandinkontinens ges bäckenbottenträning och blåsträning i kombination med mediciner.

 

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520