Ny forskningsstudie för kvinnor med klimakteriesymtom – var med du också

Av Angelica Lindén Hirschberg 

Att hamna i klimakteriet är dessvärre oundvikligt för kvinnor i övergångsåldern och många lider svårt av olika besvär. Nu hoppas forskarna att en ny forskningsstudie ska se hur resultaten av hur naturligt progesteron i kombination med östrogen kan hjälpa kvinnor med klimakteriesymtom.

Ungefär var tredje kvinna i klimakteriet lider svårt av svettningar, vallningar och sömnproblem och önskar därför någon form av behandling. Östrogenmedicinering ger mycket god symtomlindring och kan rekommenderas de flesta kvinnor som har klimakterie-besvär med försämrad livskvalitet. För att undvika oönskad stimulering av livmoder-slemhinnan kombineras östrogen vanligtvis med progesteron (gulkroppshormon) i syntetisk form s.k. gestagen. Endast kvinnor som har opererat bort livmodern kan behandlas med enbart östrogen.

                      

                     Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare,                                                         Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

För kvinnor som påbörjar hormonmedicinering i nära anslutning till menopaus (sista menstruationen) har behandlingen många positiva hälsoeffekter: bland annat minskar den risken för skeletturkalkning och hjärtkärlsjukdom samt förlänger livet. Däremot ger längre tids hormon-behandling (> 5 år) en något ökad risk för bröstcancer. Idag vet vi att risken för bröstcancer framför allt gäller kombinationsbehandling med östrogen och gestagen, medan östrogen utan gestagen ökar risken mycket litet eller inte alls. Långtidsuppföljningar har dessutom visat att dödligheten i bröstcancer inte ökar eller t.o.m. minskar med hormonbehandling (gäller både kombinationsbehandling och östrogen enbart).

Trots dessa nya rön är många kvinnor tveksamma till att börja med hormonbe-handling av rädsla för bröstcancer. Konsekvensen kan istället bli att kvinnor lider i det tysta, provar mindre beprövade alter-nativ eller byter till antidepressiv medicinering. Det senare har bekräftats i en svensk studie. Det finns därför ett stort behov av att finna säker hormonbehand-ling i klimakteriet som skyddar livmoder-slemhinnan men som samtidigt inte ökar risken för bröstcancer.

I Sverige är östrogen tillsammans med gestagen standardbehandling, medan i andra länder som Frankrike och Tyskland används naturligt progesteron istället för gestagen. Forskningsresultat från så kall-lade observationsstudier talar för en lägre risk för bröstcancer vid användning av östrogen kombinerat med naturligt pro-gesteron istället för med gestagen. Å andra sidan förefaller kombinationen östrogen och naturligt progesteron innebära större risk för livmodercancer än standard-behandling. I Sverige finns inte naturligt progesteron som registrerad produkt för hormonbehandling i klimakteriet men det går att förskriva på licens. Under de senaste åren har licensförskrivningen av progesteron ökat dramatiskt enligt Läkemedelsverket.

För att tillmötesgå kvinnors behov och önskemål om hormonbehandling är det viktigt att få ökad kunskap om hur natur-ligt progesteron i kombination med östrogen påverkar bröst och livmoder jämfört med standardbehandling. Vi planerar därför en stor studie för att objektivt utforska balansen mellan fördelar och risker med dessa två olika hormonbehandlingar. Pa

tienterna kommer att slumpmässigt väljas till östrogen/progesteron eller östrogen/gestagen. Varken patienten eller studiepersonalen har kännedom om vilken behand-ling den enskilda individen får. En sådan studie har starkt efterfrågats även internationellt.

Vårt primära mål med studien är att utvärdera hur ett års hormonbehandling påverkar riskfaktorer för bröst- respektive livmodercancer, nämligen radiologisk täthet på mammografi samt cellförändringar i livmodern. Vi kommer också att undersöka hur de två olika behandlingarna påverkar humör och allmänt välbefinnande. Studien planeras i samarbete med representanter för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Vi hoppas att kvinnor med klimakteriesymtom kommer att vilja delta i denna angelägna studie.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520