Lunginflammation hos kvinnor – vanligare än man tror

Varje år får tiotusentals svenskar lunginflammation. En ny undersökning visar att kvinnor drabbas oftare än män.
Nästan fyra av tio svenska kvinnor har haft lunginflammation.

Våra lungor är livsviktiga, men hur mår
de egentligen? I Svenska Lungrapporten som släpptes vid årsskiftet framkom att omkring 1,6 miljoner svenskar haft lunginflammation. Mer än 300 000 av dessa har dessutom haft det flera gånger. Besvären är allra vanligast bland kvinnor där nästan fyra av tio har drabbats. Undersökningen, som är gjord av Novus på uppdrag av Pfizer, visar också att många kvinnor är oroliga för sina lungor.

LUNGINFLAMMATION ÄR EN allvarlig infektion i luftvägarna och den vanligaste formen av pneumo-kocksjukdom bland vuxna. Det som händer vid lunginflammation är att lungblåsorna fylls med vätska eller var, något som kan ge hosta, feber, frossa och andningssvårigheter.
Lunginflammation blir vanligare från 50-årsåldern och ökar sedan drastiskt från 65-årsåldern. Men det är inte bara åldern som spelar roll, även underliggande sjukdomar ökar risken att drabbas. Har man diabetes, astma, KOL, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom eller kronisk leversjukdom är man extra utsatt och tillhör en riskgrupp. Livsstilsfaktorer som rök-ning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner. Men vad är egentligen pneumokocker – och hur smittar de?

PNEUMOKOCKER ÄR BAKTERIER inom släktet streptokocker. De upptäcktes av fransmannen Louis Pasteur på 1880-talet och ända sedan dess har man känt till att de är en vanlig orsak till lunginflammation. Normalt förekommer pneumokocker i näsa och svalg hos barn, men även hos vuxna, utan att ge besvär. Men rätt som det är kan de bli skadliga.
Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsan och svalget. Pneumokocker
orsakar många välkända infektioner och de är inte bara den vanligaste orsaken till lunginflammation utan kan ge öroninflammation, bihåle-inflammation och svåra livshotande infektioner som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

VACCINERING MOT PNEUMOKOCKER är ett sätt att motverka den vanligaste orsaken till lunginflammation. Socialstyrelsen rekommenderar att alla riskgrupper vaccinerar sig mot pneumokocker och föreslår även att personer över 65 år kan överväga det. Vill du vaccinera dig, prata med personalen på din närmaste vaccinationsmottagning. De är kunniga och kan berätta mer.

Fem frågor om lunginflammation och pneumokocker

1. Hur känner man igen lunginflammation?
De vanligaste symtomen vid lunginflammation orsakad av pneumokocker är hög feber, skakningar och frossa, bröstsmärta vid andning eller hosta. Hostan är först torr men sen tillkommer slem som om det blir rikligt kan leda till andningssvårigheter med syrebrist så att läppar och nagelbäddar blir blåaktiga.

2. Vad finns det för behandling?
När lunginflammationen har orsakats av bakterier behandlas den vanligtvis med antibiotika. Eftersom sjukdomen kan utvecklas snabbt ska behandlingen påbörjas så snart lunginflammation konstaterats.

3. Går det att skydda sig mot pneumokocker?
Ja, genom att vaccinera sig kan man förebygga sjukdom. Vaccinering kan också bidra till en minskad antibiotika-användning, vilket är viktigt för att minska antibiotikaresistens.


4. Finns det olika vaccin?
Ja, dels finns det ett äldre vaccin som kallas polysackaridvaccin. Dels finns ett nyare och modernare vaccin, konjugat-
vaccin, som är tillgängligt för äldre och dem med ökad risk för pneumokocksjukdom. Vanligen betalar man vaccinet själv och det kostar cirka 700 kronor på privat vaccinationsmottagning.


5. Var kan man lära sig mer?
På www.pneumokocker.se kan man läsa mer om lunginflammation och pneumokocker, testa om man är i riskzonen och hitta kontaktuppgifter till närmaste vaccinatör.

ILLUSTRATION: KARI MODÉN

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520