Kvinnor lever mera hållbart än män

Som ett bidrag till arbetet inom FN:s kommission för hållbar utveckling har Miljövårdsberedningen låtit ta fram "En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling". Syftet med den oberoende studien är att belysa hur kvinnor i världen lever mer hållbart än män samt att lyfta fram ofta förbisedda fakta om avgörande olikheter i fråga om livsstil.

Det är bara att konstatera att det finns faktiska könsspecifika skillnader mellan mäns och kvinnors konsumtionsmönster, livsstilar, miljöpåverkan, tillgång till resurser och inflytande, och att dessa olikheter har betydelse i arbetet för en hållbar utveckling, säger kanslirådet Gerd Johnsson-Latham på Utrikesdepartementet.

Oavsett om det är i ett rikt eller fattigare land är tillgång till resurser och inflytande den mest framträdande orsaken till skillnaderna i livsstil och konsumtionsvanor. Till exempel skiljer sig kvinnors och mäns vardagskonsumtion tydligt åt då det gäller rörlighet/transporter.  Den intensiva debatt som pågår angående hur vi mot bakgrund av klimathoten behöver skapa en hållbar utveckling talar mest om grön teknik och innovationer, men i sammanhanget är hållbara livsstilar och hållbar konsumtion väl så viktigt. Vi måste uppmärksamma vem det är som förorenar. En rad studier visar också att kvinnor prioriterar flera människors behov och intressen, medan män lägger mer resurser på sig själva. Likaså att kvinnor – även de med låga inkomster – lägger större vikt vid etiska aspekter och miljön i sitt val av varor.

Satsningar på en hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd bör därför mer inriktas på att motverka kvinnors tidsfattigdom än på primärt rika mäns materiella konsumtion.

 

Källa: www.sou.gov.se/mvb/rapporter

 


 

 

 


Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520