Kvinnor får sämre vård

Kvinnor får sämre vård

 • Kvinnor under 50 år har mer än dubbelt så hög dödlighet i hjärt- kärlsjukdom som män.
 • Kvinnliga med hjärtinfarkt får vänta längre på undersökning och EKG-tagning än män.
 • Män har 1,5 gånger större chans att få by-passoperationer än kvinnor.
 • Kvinnliga hjärtpatienter får i genomsnitt vänta 10 minuter längre på ambulans.
 • Efter beslut om hjärtoperation får kvinnor i genomsnitt vänta ett dygn längre än män innan operationen genomförs.
 • Kvinnor får sämre efterbehandling vid stroke.
 • Kvinnor med gråstarr ser sämre än män, när de väl opereras.
 • Kvinnor med artros är mer handikappade än män, när de väl opereras.
 • Mäns läkemedel kostar mer per recept.
 • Kvinnor får vänta längre på dialys och njurtransplantation.

Källa: (O)jämställdhet i hälsa och vård, Sveriges kommuner och landsting (2007).

 

Vi måste höja våra röster för att höras!

 • Var tredje kvinna avstår från att söka vård för att inte upplevas som klagande.
 • Fler än hälften har avstått från läkarbesök för att inte uppfattas som hypokondrisk.
 • Åtta av tio kvinnor har blivit förolämpade i mötet med sjukvården.

Källa: United minds/cint (2008)

 

Lyssna till ditt hjärta, kvinna!

Förutom ihållande smärta eller tryckkänsla i bröstet får en del kvinnor också andnöd, illamående och oro som enda symptom på infarkt.

Maria Ullsten
Tidningen Fönstret

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kärleksbrev till mina politiker!: Hej Irene Lundqvist Svenonius, Anna Starbrink, Björn Eriksson, Sara Östberg, Lars Rådén och Johan Bratt! Hjärnspöken håller hov om natten, på dagarna är det bara hunden och jag som hörs. Efter... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520