Kultur förlänger ditt liv

Kultur berikar ditt liv - och förlänger det - enligt vissa studier.

Redan 2004 kunde man få ett recept på fysisk aktivitet av sin läkare på vårdcentralen. Det började 2001 som ett pilotprojekt i Halland under namnet FAR (Fysisk aktivitet på Recept). Sedan publicerades FYSS, en bok som beskriver vilka riktlinjer som gäller för fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Detta blev möjligt eftersom mängder av studier visar att motion är läkande både i preventivt syfte och som behandling.

Och nu visar många studier på samma resultat när det gäller kultur.

Sjung dig frisk

"Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger vi musik".

Så sjunger Lill Lindfors och varje ord är sant. 2005 publicerade doktoranden Christina Grape studien "Den sjungande kroppen". Hon ville prova hypotesen att sång kan öka välbefinnandet hos oss stressade människor. Kan sång vara ett "vaccin" mot stress? undrade hon.

Studien visade att flera parametrar som har med stress och hälsa att göra, gav positiva utslag. Till exempel såg man en ökning av ämnet oxytocin, som är ett antistresshormon, hos dem som ingick i studien, och sjöng sig lugna.

Magen mår bra av konstbilder

Docent Britt-Maj Wikström har forskat kring hälsa och konst i många år. I sin avhandling från mitten av 1980-talet kunde hon visa på signifikanta förbättringar av hälsan hos en grupp äldre ensamboende kvinnor som fått samtala kring konstbilder med henne, en gång i veckan under ett år. Bland annat fick de lägre blodtryck, de blev mer glada och socialt aktiva och de upplevde att den fysiska hälsan var bättre. Dessutom behövde den här gruppen kvinnor mindre laxermedel efter det att man börjat diskutera konstbilder. De goda effekterna höll i sig även långt efter det att studien avslutats.

Kultur ger extra levnadsår

Professor emeritus Lars-Olov Bygren har under många år studerat hur 10 000 svenskar lever. Han kunde konstatera att de som läser böcker, sjunger, dansar, går på bio/teater/museum eller har andra kulturintressen, lever i snitt sex år längre än de som inte ägnar sig åt någon kultur.

Vår hälsa förbättras när vi berikar våra liv med kultur oavsett om det är sång, dans eller konst. Själen behöver näring. Därför är det sorgligt att när det ska sparas i samhället, skär politikerna ofta ner stödet för kulturen. Nu vet vi ju att sång, dans, konst och andra kulturella aktiviteter kan ge bättre folkhälsa och det borde kosta mindre att förebygga människors hälsa än att vårda dem när de blir sjuka.

 

Ingvor Farinotte

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520