Hjärtsjuka kvinnor oftare drabbade av dålig munhälsa

Dålig munhälsa är vanligt bland kvinnor som haft hjärtinfarkt. En ny, svensk studie pekar på ett starkt samband mellan sjukdomar i munhålan och hjärt- kärlsjukdom.

I studien som nyligen genomfördes vid Karolinska Institutet i Stockholm jämfördes munhälsan hos 144 kvinnor som genomgått infarkt med 44 friska kvinnor.  Åldern bland kvinnorna varierade mellan 44 och 79 år.  Grupperna skilde sig påtagligt åt när det gällde antalet kvarvarande  tänder och förekomsten av djupa tandköttsfickor som tyder på tandlossningssjukdom.

Av undersökningen som presenterades vid den odontologiska världskongressen i Göteborg,

Framgår att de friska kvinnorna hade fler egna tänder kvar än kvinnor som haft infarkt. Det skilde i genomsnitt fem tänder mellan grupperna. Hos de hjärtsjuka kvinnorna var det också betydligt vanligare med pågående tandlossningssjukdom.

De sjuka kvinnorna hade mera beläggningar i form av plack och deras tandkött var oftare inflammerat och blödande. Det var också vanligare med protes bland kvinnorna med hjärtsjukdom. Forskargruppen vid Karolinska menar att resultaten kan tyda på ett samband mellan pågående tandlossningssjukdom, dålig munhälsa och åderförkalkning.

Man har länge sett liknande samband mellan tandlossningssjukdom och inflammation i hjärtklaffarna.

Men det finns ingen heltäckande förklaring på hur sambandet mellan dålig munhälsa och  hjärt- kärlsjukdom ser ut, bara pusselbitar.  Plus iakttagelsen att samma patient som har tandlossningssjukdom också ofta har hjärt- kärlsjukdom.

Det finns tre huvudspår. Det ena är infektion, det andra är inflammation, och det tredje man har att göra med är sjukdomsbenägenheten. Samma grupp som drabbas av diabetes  och hjärt-kärlsjukdomar drabbas också av tandlossning.

När det gäller infektionsspåret så vet man att de bakterier som är aktiva vid tandlossning också har ytegenskaper som har förmåga att stänga av det normala infektionsförsvaret. Forskning har visat att komponenter av tandlossningsbakterien också finns i blodkärl långt ifrån munnen.

Infektionen i sig leder till en försvarsreaktion, en inflammation som går att mäta genom markörer i blodet. Eftersom tandlossning ofta är en tyst sjukdom som kan pågå i åratal så innebär det att ämnen från immunförsvaret står och läcker dygnet runt, året om. Man vet att ämnen kan skada ytskiktet i blodkärlen och ge upphov till en åderförkalkningsprocess. Lägger man ihop den såriga ytan hos en patient med tandlossningssjukdom så handlar det om ett stort sår – ofta lika stort som en handlov.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520