Fler lever längre och får ett bättre liv

Lungcancer är en allvarlig sjukdom. Men vi ser att fler överlever och botas. Fler lever längre och får ett bättre liv, säger Roger Henriksson, professor och överläkare vid onkologkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

- Vi har också blivit bättre på att ställa diagnos vid tidiga stadier tack vare nya hjälpmedel.

I USA har lungcancer redan passerat bröstcancer som den vanligaste orsaken till cancerdöd bland kvinnor.  Nu tycks samma utveckling vara ett faktum i Sverige.

-  Vi vet ju att rökningen bland kvinnor relativt sett ökat jämfört med män de senaste decennierna. Men att lungcancer har passerat bröstcancer är ändå en negativ överraskning, säger Roger Henriksson.

Jämfört med män drabbas kvinnor av lungcancer i yngre ålder – både rökande och icke rökande kvinnor.

- Möjligen kan det bero på att de har mindre kropps- och lungvolym. De får i sig en högre dos av det miljögift som rökning innebär. Men helt säkert vet vi inte orsakerna till detta .

Det är också fler kvinnor än män som aldrig rökt som får lungcancer, 15 procent mot 5 procent.

Lätt skuldbelägga

I nio fall av tio orsakas lungcancer av rökning. Få kan i dag vara okunniga om rökningens risker. Därför kan de som drabbas lätt lägga skulden för sjukdomen på sig själva. I värsta fall möts de av attityden att lungcancer är självförvållad också av omgivningen.

Roger Henriksson har inget till övers för sådan skuldbeläggning. Han har också skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter på det temat.

- Många började röka i unga år då man varken hade mognad eller kunskap nog att förstå att det var farligt. Vi skuldbelägger inte dem som åker för fort i skidbackarna och bryter armar och ben. Inte heller de som går mot röd gubbe och blir påkörda. Ska vi inte ta hand om dem? Då finns det mycket i samhället att skuldbelägga.

Samhällets dubbla budskap

Att inte börja röka, eller sluta, är det säkraste sättet att undvika lungcancer – och för den delen alla andra skador rökning kan föra med sig. Men samhället ger dubbla budskap, anser Roger Henriksson.

- Samhället understödjer ju fortfarande rökning. EU stöttar till exempel tobaksodlare i Sydeuropa med en massa pengar. För unga kan det vara svårt att få ihop att man gör detta men samtidigt satsas mindre pengar mot rökning.

Ljuspunkter – trots allt - Vaccin mot lungcancer

Behandlingen av bröstcancer har gjort stora framsteg under de senare åren. Allt fler kan se som botade från sin sjukdom. För lungcancer har utvecklingen inte varit lika positiv.

Men det finns ändå ljuspunkter, säger Roger Henriksson. Det börjar komma nya läkemedel som angriper lungcancertumörerna på olika sätt; vissa bromsar nybildningen av de blodkärl tumörerna behöver för att få syre och näring och växa, andra slår mot specifika molekyler på cancercellernas yta, andra stärker immunförsvaret.

- I framtiden kan det  också bli möjligt att kunna vaccinera personer mot lungcancer genom att stärka immunförsvaret.

Individuell behandling

När resultaten från studier med dessa läkemedel redovisas framstår det ofta som om de bara förlänger överlevnaden med några månader.

- Man kan inte stirra sig blind på statistiska medelvärden. Det finns vissa lungcancerpatienter där de nya läkemedlen inte fungerar så bra och andra som har mycket stor nytta av dem. Den stora utmaningen ligger i att kunna bedöma vilka som har bäst nytta av de nya läkemedlen. Detta för att kunna använda samhällets resurser på bästa sätt men också att undvika onödiga verkningslösa behandlingar för de som inte har nytta av behandlingen och istället fokusera insatserna där de gör optimal nytta. Men trots allt, fler lever längre och får ett bättre liv idag, framhåller Roger Henriksson.

För tidigt med screening

Ett skäl till att överlevnaden starkt förbättrats för bröstcancer är mammografin – att man gör riktade undersökningar (screening) av riskgrupper för att försöka hitta tumörer i ett så tidigt skede som möjligt. Tidig upptäckt ökar starkt chanserna för bot och kontroll över sjukdomen.

För lungcancer gäller att tidig upptäckt kan göra det möjligt med kirurgi och/eller högdosstrålbehandling,  då är möjligheterna till bot tämligen goda. Frågan om screening för lungcancer av rökare och före detta rökare över en viss ålder diskuteras i Sverige men det anses att de behövs fler studier om nyttan innan det kan bli aktuellt att införa.

Roger Henriksson håller med:

- Man kan mycket väl tänka sig det i framtiden. Men ännu är metoderna inte tillräckligt bra och säkra för att kunna vara lönsamma både för samhället och individen.      

Men absolut viktigast är att sluta röka. Det är heller aldrig för sent, säger Roger Henriksson. Dessutom tycks det vara så att rökning tycks kunna påverka hur bra behandlingen fungerar för dem som redan fått sjukdomen.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520