Ekonomisk hälsa viktig för kroppen

Ekonomisk hälsa är hälsa också för kroppen
Varning för att sambor inte alltid räknas som sambor.

Att hålla reda på vad som gäller i olika lagar och avtal kan vara nog så svårt, och det konstiga är att vissa sambor omfattas av efterlevandeskyddet medan andra inte gör det. Sambor utan barn till exempel har inte rätt till omställningspension från samhället. När omställningspensionen infördes utgick man från att många bildade familj utan att gifta sig och hade man barn kunde man ändå likställas med gifta. Det var ett led i utvecklingen, menade man. I dag finns det många olika familjekonstellationer och det börjar bli dags att anpassa villkoren efter verkligheten. Homosexuella sambor, till exempel, kan överhuvudtaget inte få efterlevandepension genom de statliga eller kommunala kollektiv-avtalen.

Omställningspension?
Omställningspensionen betalas ut till efterlevande män och kvinnor under 65 års ålder, under förutsättning att man är sammanboende och antingen har bott ihop i fem år före den enes bortgång eller att någon har vårdnaden om barn under 18 år. Att vara sammanboende definieras i korthet: antingen att de är gifta/ registrerade partners eller att de är sambor och har gemensamma barn.
Omställningspensionen betalas alltså inte ut till sambor utan gemensamma barn, varken till homo- eller heterosexuella efterlevande. Eftersom homosexuella inte får gemensamma barn omfattas de inte av lagen. Möjligen kan vissa homosexuella kvinnor som fött barn via assisterad befruktning komma i fråga sedan den
1 juli 2005.
Slutsatsen blir att sambor alltid bör registrera partnerskap eller gifta sig. Elle kanske kan man tänka sig att lägen ändras så att alla sambor omfattas?

Efterlevandepension
Det finns två olika typer av efterlevandepensioner. Dels en förmånsbestämd som betalas ut automatiskt, dels en avgiftsbestämd som
i vissa fall betalas ut automatiskt och i andra fall endast efter den försäkrades eget aktiva val. De olika kollektivavtalen har olika regler för vilka som omfattas. Oftast räknas sambo som förmånstagare oavsett om man har barn eller ej. Var observant här, ibland måste man själv anmäla att sambo finns.
För att ha rätt till ITPS´ livsvariga familjepension, för privatanställda tjänstemän, krävs alltid giftermål eller registrerat partnerskap. Sambos kommer överhuvudtaget inte i fråga.

Dags att anpassa villkoren
I de statliga och kommunala avtalen har sambor utan barn ingen rätt alls till en förmånsbestämd efterlevandepension. Möjligen kan homosexuella kvinnor med barn så småningom komma att räknas som sambor i det statliga avtalet. För de kommunalanställda har man inte tagit ställning än.
När det gäller tjänstegrupplivförsäkringarna omfattas alla sambor men inte alltid med automatik. För kommunalanställda, landstingsanställda och privatanställda tjänstemän gäller att man måste anmäla sambo i ett förmånstagarförordnande.
Om man vill ha jämställdhet även i kollektivatalen kan det verkligen vara dags att anpassa villkoren efter verkligheten.

Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520