Det brustna kvinnohjärtat av prof Karin Schenck-Gustafsson

Mysteriet med det brustna kvinnohjärtat

Den vanligaste dödorsaken bland  kvinnor är inte som många tror cancer, utan hjärtinfarkt.  Femtio kvinnor om dagen dör i hjärt- och kärlsjukdomar att jämföra med de tre om dagen som dör i cancer. Många kvinnor kommer till sjukhus för sent. Eller med alltför diffusa symptom som kan resultera i fel diagnos.

Extrem stress kan leda till syndromet brustet hjärta, en ny kvinnosjukdom som förbryllar forskarna. Hjärtprofessor Karin Schenck-Gustafsson har skrivit en bok om fenomenet.
Visst kan man dö av brustet hjärta. En stor hjärtinfarkt kan förstöra delar av hjärtat så att det bokstavligen går hål. Stress och hjärtesorg kan också utlösa svår rytmstörning, kammarflimmer, som leder till omedelbar död, eller svår akut hjärtsvikt. Men vissa kvinnor verkar ha en förmåga att hämta sig efter en hjärtchock.

"Brustet-hjärta - syndromet är namnet på den nya hjärtsjukdomen som nästan bara drabbar kvinnor som utsatts för svår psykologisk stress, och som förbryllar forskarna. För efter en till två veckor går hjärtpåverkan tillbaka hos kvinnorna även om de skyhöga nivåerna av stresshormoner ligger kvar i blodet.

"Vad det beror på vet vi ännu inte, säger Karin Schenck-Gustafsson, "och vi vet inte heller varför det främst drabbar medelålders kvinnor. Men jag tror att sjukdomen funnits förr, utan att man tänkt på den. Efter många år på hjärtintensiven vet jag att till exempel när en man dött i hjärtinfarkt är det inte ovanligt att hustrun kommer in med samma symptom efter en kort tid. Man kan också komma ihåg att det kan vara gynnsamt för kvinnor att ha litet av typ A-beteende, att vara lite bestämda och bossiga", menar Karin.

Det brustna kvinnohjärtat förmedlar kunskap om kvinnliga hjärtsjukdomar. Här skildras varför vi drabbas av hjärtsjukdomar men också om vilka möjligheter det finns att förebygga dem. Ett särskilt kvinnligt fenomen inom hjärtsjukvården är det så kallade ”broken heart syndrome” som huvudsakligen drabbar kvinnor över 50 som oftast varit med om en chockartad händelse som dödsfall i familjen, en svår skilsmässa, trafikolycka  etc. De kommer in på sjukhus med svår hjärtsvikt och kraftigt förhöjda stresshormoner men efter en vecka normaliseras tillståndet.

Bokern riktar sig både till professionen och till privatpersonen.

Prisma Förlag
ISBN: 978-91-518-5017-7

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520