Deprimerade blir friskare med stöd- och utbildningsprogram

Gruppsamtal och utbildning om sjukdomen gör att deprimerade patienter mår bättre. Fler blir friska och fler återgår i arbete. Det visar en svensk studie med patienter vid 46 vårdcentraler i landet.

– Det är bra för den som är deprimerad att få veta att man inte är ensam, säger Owe Bodlund, docent i psykiatri och ansvarig för studien som presenteras i dag vid den årliga psykiatrikongressen ECNP i Paris.

Deprimerade blir friskare med stöd- och utbildningsprogram på vårdcentralen

Totalt deltog 319 patienter med klinisk depression i den så kallade ICON-studien. Av dessa deltog 205 under sex veckor i Contactus stöd- och utbildnings¬program och 114 ingick i en kontrollgrupp.

Programmet innebär bland annat att patienterna träffas i grupp och får ökade kunskaper om sin sjukdom genom föreläsningar. De kan också utbyta erfarenheter med andra i samma situation. I övigt fick alla patienter sedvanlig behandling mot depression.

Vid studiens början och efter sex veckor fick alla fylla i formulär där de själva skattade hur de mådde. De fick också frågor om medicinering, samtalsterapi och sjukskrivning.

Fler friska, färre sjukskrivna

Resultaten visade att bland de deprimerade blev 42 procent av dem som deltagit i programmet återställda mot 21 procent i kontrollgruppen. 72 procent mådde subjektivt bättre, eller mycket bättre, jämfört med 47 procent i kontrollgruppen.

Vid studiens start var 53 procent av dem som skulle delta i programmet sjukskrivna mot 39 procent i kontrollgruppen. Vid studiens slut var siffrorna 48 respektive 52 procent.

Owe Bodlund, docent vid institutionen för klinisk vetenskap/psykiatri vid Umeå universitet, har tillsammans med doktoranden Maja Hansson genomfört studien.

– Det är glädjande att utbildning har effekt på själva sjukdomen. Vi visste sedan tidigare att deltagarna är nöjda men inte om programmet ledde till att deras symtom förbättrades, säger Owe Bodlund som hittar flera förklaringar till resultatet:

– Patienterna tycker att det är bra att få höra om andras erfarenheter och få veta att man inte är ensam. Programmet bidrar också till att skingra de fördomar som fortfarande finns runt depression och att må psykiskt dåligt.

Stöd- och utbildningsprogrammet avslutas med ett uppföljningsmöte efter sex månader. I höst ska forskarna analysera data från en enkät som patienterna fyllt i efter uppföljningsmötet. Förhoppningen är att de goda effekterna kvarstår och att patienterna lärt sig känna igen symtomen om de skulle vara på väg att glida in i en ny depression.

 

Fakta om depression

Depression kan ses som en folksjukdom. Mellan 3 och 5 procent av befolkningen beräknas vid en given tidpunkt lida av depression, enligt Läkemedelsverket. Risken att drabbas någon gång i livet är minst 25 procent bland kvinnor och minst 15 procent bland män.

Depression kan utlösas av yttre händelser, sjukdom och påfrestningar. Men det kan även drabba en människa utan uppenbar orsak. Arv är också en viktig faktor som sannolikt ökar risken att insjukna i depression.

Depression är i sig en riskfaktor för att drabbas av andra sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar.

Fakta om stöd- och utbildningsprogrammet Contactus

Syftet med programmet är att öka kunskaperna om depression och ångestsjukdomar hos läkare, sjuksköterskor, patienter och anhöriga. Målet är att patienten ska bli helt frisk, känna livslust och kunna återgå till ett normalt liv. För fortbildning och föreläsningar svarar läkare, sjuksköterskor och psykologer. Programmet stöds av Wyeth som sedan år 2000 har erbjudit denna stödtjänst via vårdcentralerna till alla patienter med depression och/eller ångest.

Fakta om Efexor Depot

Efexor Depot, i dag världens mest använda antidepressiva läkemedel, är ett SNRI-läkemedel (serotonin-noradrenalin återupptagshämmare). Det innebär att läkemedlet är dubbelverkande och höjer nivån av både serotonin och noradrenalin.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520