Att tillse att patienter med kotkompressioner och kyfos erbjuds ryggträning.

Osteoporos (benskörhet) med fragilitetsfrakturer har blivit en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Osteoporos är ett tillstånd med minskad bentäthet. Osteoporos är i sig inte är farligt men ökar risken för att drabbas av frakturer. Risken för att drabbas av osteoporosrelaterade frakturer ökar med stigande ålder. Vid 50 års ålder finns en ökad risk för handledsfrakturer och för kotfrakturer samt senare i livet ökar risken för höftfrakturer. Kotfrakturen är den vanligaste osteoporosfrakturen och 25 % av alla kvinnor över 50 år får en kotfraktur. En kotfraktur ger en dubblad risk för annan fraktur och en är förknippad med ökad dödlighet samt ökad sjuklighet om patienten ej får behandling. Kotkompressionen ger en femfaldig riskökning för ny kotfraktur. Det är viktigt med medicinsk behandling som ger en 50 % ig riskreduktion för att få en ny kotkompression. Endast 1/3 av kvinnor med kotkompressioner identifieras och får behandling.

Flera kotfrakturer leder till kyfos. Patienterna drabbas av längdförlust, smärta, lungfunktionsnedsättning, sväljningssvårigheter, magsymptom, inkontinens, balansproblem och funktions-nedsättning i dagliga livet. Den medicinska behandlingen påverkar dock inte ovanstående följdsymtom

Vid kyfos får man svagare ryggsträckarmuskler vilket gör att kyfosen blir mer uttalad. Med åldern sjunker muskelstyrkan. Det finns ett tydligt samband mellan antalet kotfrakturer och svagare ryggmuskulatur. Träning motverkar att muskelmassan sjunker.

Vi undersökte 33 postmenopausala kvinnor med osteoporos, kotkompression och kyfos. De var utredda och behandlade med bisfosfonater. De randomiserades till ett specifikt ryggmuskelstärkande tränings program på sjukgymnastkliniken två ggr/v i fyra månader eller till kontrollgrupp. Ryggstyrkan ökade i träningsgruppen.  Längden minskade i kontroll gruppen och ökade något i träningsgruppen. Bröstkorgs expansion ökade i träningsgruppen (ger troligtvis förbättrad andning). 11 st kvinnor deltog i en intervjustudie. Resultatet visade ökad medvetenheten och känsla av att sträcka på ryggen samt påverkan på styrkan, smärta, sömnen, smidigheten och rörlighet. Våra resultat stöder de fåtal (tre) gjorda studier som undersökt effekterna av fysisk träning hos osteoporotiska kvinnor med kotfraktur.          

Alla patienter med kotkompressioner erbjuds nu träning i grupp med fokus på ryggträning hos sjukgymnast på Karolinska Universitetsjukhuset Huddinge

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar 2012 rekommenderar fysisk träning hos kvinnor med osteoporos kotkompressioner. Man hänvisar till denna studie som utgått från Osteoporoscentrum i samarbete med Sjukgymnastikkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och till de tre andra.

Sjukgymnaster har tidigare inte vågat träna patienter med kotkompressioner. För att sprida Socialstyrelsens rekommendationer har vi föreläst i frågan på Osteoporos sällskapets årsmöte 2012, 2014 och 2015, på SOF, Svenska ortopeders förening, årsmöte 2014, på pensionärsföreningar och Osteoporosdagar. Vi har vunnit Osteoporossällskapets pris för främsta kliniska insats 2013-2014. Vi har utbildat totalt 300 sjukgymnasterfrågan på utbildningsdagar och tillsett att sjukgymnast utbildningen i Stockholm som tidigare hade totalt 1 timmes utbildning om osteoporos. Sedan 2013 nu har ½ dag om osteoporos och osteoporos och träning där detta ryggkoncept ingår.

Vi sprider nu vårt budskap internationellt på ett accepterat symposium ”Muscular training for patients with vertebral fracture” på världsmötet i Malaga-IOF-ESCEO 2016. Utbildningsmaterial till patienter har vi skapat i Recips regi Ryggträning, övningar för dig med kotkompressioner.

Ambitionen är nu att sprida budskapet i 1.6 miljoner klubbens regi. I Stockholm och annorstädes.

En seminariekväll skulle kunna innehålla

1) Bakgrund om osteoporos och frakturer, riskbedömning och behandling

. 2) Muskler och ben. Behovet av muskulär styrka

2) Kotkompressioner i ett osteoporosperspektiv och hur vården runt patienten kan förbättras

Och fördragas av initierade personer på docent och professorsnivåer.

 

Referenser                                                                                                                               1)Bergström I, Bergström K, Grahn Kronhed AC,  Karlsson S,  Brinck J Back extensor training increases muscle strength in postmenopausal women with osteoporosis, kyphosis and vertebral fractures. 2011, 13 ( 3), 110-117.                                                                                2) Qvist N, Bergström I,  Grahn Kronhed AC, Karlsson S, Forss A
 Empowering the fragile body: Experiences of a back muscle group training program in    postmenopausal women with vertebral fractures. A qualitative interview study
Advances in Physiotherapy, 2011, 13(2), 63-70.

(Advances in Physiotherapy has changed name and is European Journal of Physiotherapy)

 

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520